RAI

ITER

Acepciones

Marca: Tecnología energética. Nuclear
Definición:
Reactor Termonuclear Experimental Internacional
Referencias:

Entidades colaboradoras

Ministerio de Ciencia e Innovación
Fundacion montemadrid
Endesa
Fundación ONCE
Fundación Prorebus